X

 

معرفی کمیته تحقیقات دانشجویی

 

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایلام، از واحدهای وابسته به معاونت تحقیقات و فناوری این دانشگاه است که در راستای ساماندهی فعالیتهای پژوهشی دانشجویان از طریق فراهم نمودن محیطی مناسب برای پژوهش و تفکر خلاق، فعالیت های خود را در شاخه های مختلف و در جهت رسیدن به اهداف زیر متمرکز کرده است:

  • ترویج فرهنگ پژوهش در دانشجویان پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایلام
  • توانمندسازی دانشجویان از طریق برگزاری کارگاههای آموزشی- پژوهش
  • آشنایی دانشجویان با تحقیق و پژوهش از طریق برگزاری  کارگاههای آموزشی- پژوهش
  • فراهم سازی زمینه حضور دانشجویان در کنگره ها، همایش ها و سمینارها
  • فراهم نمودن زمینه ای مناسب جهت حضور دانشجویان در طرح های پژوهشی
  • کمک به انتشار نتایج تحقیقات دانشجویی در در سطح ملی و بین المللی