X

 

 

بررسي برنامه استراتژيك
11
تیر
بررسي برنامه استراتژيك

 14 بازدید

جلسه بررسي برنامه استراتژيك سال ۱۴۰۱ دانشكده پيراپزشكي با حضور رئيس دانشكده، معاون آموزشي، مدير EDO و اعضاي كميته پايش برنامه استراتژيك روز چهارشنبه مورخ ۸/ ۴ / ۱۴۰۱ ساعت ۱۲:۰۰در م...

فیلم معرفی دانشکده پیرا پزشکی(تور مجازی)

کوریکولوم رشته علوم ازمایشگاهی ورودی های قبل از 1399

اولویت های پژوهشی دانشکده

آرایش دروس رشته علوم آزمایشگاهی ورودی98

فرایند انتخاب استاد راهنما

لیست اساتید مشاور دانشکده پیراپزشکی

برنامه آموزشی (سرفصل دروس) علوم آزمایشگاهی

برنامه آموزشی(سرفصل دروس)  رشته اتاق عمل

برنامه آموزشی(سرفصل دروس) رشته هوشبری

برنامه آموزشی(سرفصل دروس) ارشد انگل شناسی

فرمت سوالات آزمون الکترونیک

فرمت پاسخنامه سوالات الکترونیک

فرم طراحي سوال دانشكده پيراپزشكي

طرح دوره كارآموزي رشته علوم آزمايشگاهي نيمسال اول 99-400

طرح دوره كاموزي

طرح دوره كارآموزي مديريت در اتاق عمل 

طرح دوره كاراموزي اتاق عمل اورزانس

طرح دوره كاراموزي اصول مراقبت در اتاق بهبودي

طرح دوره كاموزي عرصه 1 هوشبري 

کوریکولوم رشته علوم آزمایشگاهی از وردی 1399

بر روی قسمت دلخواه کلیک کنید.

 

 

 

                                                  

             

 

   
 
 
               

  • آدرس : ایلام، بانگجناب، بلوار پژوهش، پردیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام، دانشکده پیراپزشکی
  • شماره تماس : 08432227122
  • شماره تماس : 08432227114