X
تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 29 شهریور 1401
اولین کمیته منتخب ارتقاء و تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی دانشکده پیراپزشکی در سال 1401

  اولین کمیته منتخب ارتقاء و تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی دانشکده پیراپزشکی در سال 1401

امتیاز: Article Rating

اولین کمیته منتخب ارتقاء و تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی دانشکده پیراپزشکی در سال 1401 تشکیل گردید. 


در ابتدای این جلسه آقای دکتر بسطامی نژاد ضمن خیر مقدم به اعضای حاضر در جلسه، تاکیدات لازم را در جهت ارتقاء فعالیت های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و اجرایی دانشگاه ابراز داشتند. سپس در ادامه جلسه آقای دکتر نورمرادی آموزش های لازم در زمینه آیین نامه ارتقاء اعضای هیئت علمی را ارائه و با حضور اعضای حاضر در جلسه مستندات مربوط به تبدیل وضعیت همکاران بررسی گردید.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • اولین کمیته منتخب ارتقاء و تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی دانشکده پیراپزشکی در سال 1401
ثبت امتیاز