X
تاریخ انتشار: چهارشنبه 25 خرداد 1401
برگزاری جلسه توجیهی آزمونهای پایان نیمسال دوم 401-400

  برگزاری جلسه توجیهی آزمونهای پایان نیمسال دوم 401-400

امتیاز: Article Rating

روز سه شنبه مورخه 1401/3/24 جلسه توجیهی آزمونهای پایان نیمسال دوم 400-401 با حضور ریاست محترم دانشکده،معاون محترم آموزشی، مدیر مرکز آزمونها و کارشناسان دانشکده در دفتر ریاست دانشکده برگزار گردید.در طی این جلسه پیرامون مقررات آزمونها بحث و تبادل نظر گردید

اشتراک گذاری
تصاویر
  • برگزاری جلسه توجیهی آزمونهای پایان نیمسال دوم 401-400
ثبت امتیاز