X
تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 24 خرداد 1401

  جلسه گروه تکنولوژی اتاق عمل با مسئولین دانشکده پیراپزشکی

امتیاز: Article Rating

درظهر روز دو شنبه مورخ  1401/03/23 جلسه ای با هدف بررسی اقدامات لازم جهت مصوب نمودن گروه تکنولوژی اتاق عمل با حضور ریاست و معاونت محترم دانشکده پیراپزشکی و  مدیر و اعضا محترم گروه تکنولوژی اتاق عمل و مسئول محترم روابط عمومی دانشکده پیراپزشکی برگزار شد و در طی این نشست مواردی همچون فضا ها و تجهیزات و همچنین نیروی انسانی مورد نیاز گروه مذکور مورد بحث قرار گرفت.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز