X
تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 24 خرداد 1401

  اتاق عمل بیمارستان های آیت اله طالقانی و شهدای زاگرس توسط مدیر و اعضا گروه تکنولوژی اتاق عمل

امتیاز: Article Rating

درصبح روز دو شنبه مورخ  1401/03/23 مدیر و اعضا گروه تکنولوژی اتاق عمل از اتاق عمل بیمارستان های آیت اله طالقانی و شهدای زاگرس بازدید نمودند و چالش های آموزشی با مربیان و دانشجویان گروه اتاق عمل و هوشبری مورد بحث و اقدامات اصلاحی در برنامه قرار گرفت.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز