X
برگزاري اولين جلسه بررسي برنامه اعتباربخشی دانشكده
اولين جلسه بررسي برنامه اعتبار بخشي سال ۱۴۰۱ دانشكده پيراپزشكي روز دوشنبه مورخ ۱۳/ ۴ / ۱۴۰۱ ساعت ۸:۳۰ با حضور دبير كارگروه، معاون آموزشي، مدير EDO و اعضاي كارگروه در محل دفتر رياست دانشكده برگزار گرديد. در اين جلسه به بررسي حوزه هاي رسالت و اهداف برنامه، مديريت و رهبري، توضيح نحوه جمع آوري مستندات...
ﺳﻪشنبه، 14 تیر 1401 - 08:04
بررسي برنامه استراتژيك
جلسه بررسي برنامه استراتژيك سال ۱۴۰۱ دانشكده پيراپزشكي با حضور رئيس دانشكده، معاون آموزشي، مدير EDO و اعضاي كميته پايش برنامه استراتژيك روز چهارشنبه مورخ ۸/ ۴ / ۱۴۰۱ ساعت ۱۲:۰۰در محل دفتر رياست دانشكده برگزار گرديد. در اين جلسه به بررسي اهداف عيني برنامه راهبردي دانشكده پيراپزشكي تا سال1405 پرداخته ...
شنبه، 11 تیر 1401 - 11:32
جلسه استراتژيك
جلسه بررسي برنامه استراتژيك سال ۱۴۰۱ دانشكده پيراپزشكي روز سه شنبه مورخ ۷/ ۴ / ۱۴۰۱ ساعت ۱۲:۰۰ با حضور رئيس دانشكده، معاون آموزشي، دكتر جميل صادقي فر، مدير EDO و اعضاي كميته پايش برنامه استراتژيك در محل دفتر رياست دانشكده برگزار گرديد. در اين جلسه پيرو جلسه قبلي كه مقرر گرديد برنامه استراتژيك بر اسا...
شنبه، 11 تیر 1401 - 11:30
جلسه استراتژيك
جلسه بررسي برنامه استراتژيك سال ۱۴۰۱ دانشكده پيراپزشكي با حضور رئيس دانشكده، معاون آموزشي، دكتر جميل صادقي فر، مدير EDO و اعضاي كميته پايش برنامه استراتژيك روز شنبه مورخ ۴/ ۴ / ۱۴۰۱ ساعت ۱۱:۰۰ در محل دفتر رياست دانشكده برگزار گرديد. در اين جلسه برنامه استراتژيك دانشكده پيراپزشكي با نظارت آقاي جميل...
دوشنبه، 06 تیر 1401 - 10:03
برنامه استراتژيك
جلسه بررسي برنامه استراتژيك سال ۱۴۰۱ دانشكده پيراپزشكي روز يكشنبه مورخ ۵/ ۴ / ۱۴۰۱ ساعت ۱۱:۳۰با حضور رئيس دانشكده، معاون آموزشي، مدير EDO و اعضاي كميته پايش برنامه استراتژيك در محل دفتر رياست دانشكده برگزار گرديد. در اين جلسه پيرو تصميمات اتخاذ شده در جلسه قبل، اعضاي كميته به بررسي روندهاي جامعه و...
دوشنبه، 06 تیر 1401 - 10:04
آزمون پایان دوره دانشجویان هوشبری ترم 8(آسکی)
آزمون پایان دوره دانشجویان هوشبری ترم 8(آسکی) در تاریخ 5 تیرماه در مرکز مهارتهای بالینی با حضور مربیان انجام گرفت. در این آزمون مهارتهای عملی دانشجویان در هشت ایستگاه سنجیده شد.
دوشنبه، 06 تیر 1401 - 07:34
صفحه 1 از 102ابتدا   قبلی   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  بعدی   انتها