معرفی دانشکده
 
 
تاریخچه دانشکده پیراپزشکی :
 
این دانشکده درسال 1375 به عنوان آموزشکده تاسیس گردید وزیر نظر  دانشکده پزشکی  فعالیت خود را آغاز کرد .که در همان سال تعداد 19 دانشجودررشته کاردانی علوم آزمایشگاهی و 20 دانشجودررشته کاردانی هوشبري وارد آموزشکده شدند.
درمردادماه 1383 آموزشکده پیراپزشکی رسما ازدانشکده پزشکی جداگردید . ودرسال 1387 ازآموزشکده به دانشکده ارتقاء پیداکردوهم اکنون 138 دانشجودر مقطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته رشته اتاق عمل و 136 دانشجودرمقطع کارشناسی پیوسته وناپیوسته رشته علوم آزمایشگاهی و 114 دانشجودرمقطع کارشناسی پیوسته ونا پیوسته رشته ي هوشبري و نزدیک 8 دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد انگل شناسی  دراین دانشکده مشغول به تحصیل می باشند .
تلفن تماس: 08432227122
نمابر : 08432227122
 

 

جستجو