X

برگزاری کارگاه " آشنایی با تکنیک PCR" توسط انجمن علمی علوم آزمایشگاهی دانشکده پیراپزشکی

در تاریخ 14/9/97 کارگاه تخصصی " آشنایی با تکنیک PCR" در دانشکده پیراپزشکی به همت انجمن علمی علوم آزمایشگاهی دانشکده پیراپزشکی برگزار گردید. در این کارگاه مبانی و روش اجرای تکنیک PCR توسط دکتر علی نوری زاده دکتری تخصصی (PhD) بیوشیمی بالینی و عضو هیات علمی دانشکده پیراپزشکی برای دانشجویان تشریح گردید.

 

بازدید از مرکز آنژیوگرافی شهرستان مهران برای دانشجویان کارشناسی اتاق عمل

 

بازدید از آزمایشگاه مرکزی بیمارستان امام خمینی (ره) برای دانشجویان کارشناسی علوم آزمایشگاهی در تاریخ8/12/97

 

برگزاری کارگاه " آشنایی با Abg" توسط انجمن علمی هوشبری دانشکده پیراپزشکی

در تاریخ 20/12/97 کارگاه تخصصی " آشنایی با Abg " در دانشکده پیراپزشکی به همت انجمن علمی هوشبری دانشکده پیراپزشکی برگزار گردید. در این کارگاه مبانی و روش Abg توسط آقای مامنه کارشناسی ارشد پرستاری و عضو هیات علمی دانشکده پیراپزشکی برای دانشجویان تشریح گردید.

برگزاری دوره زبان انگلیسی عمومی برای دانشجویان کارشناسی دانشکده پیراپزشکی  در نیمسال اول 98-97 به همت انجمن علمی دانشکده پیراپزشکی با تدریس دکتر عزیزی فر

برگزاری دوره زبان انگلیسی تخصصی برای دانشجویان کارشناسی علوم آزمایشگاهی  در نیمسال دوم 98-97 به همت انجمن علمی دانشکده پیراپزشکی با تدریس دکتر بختیاری

 

برگزاری مرحله اول " اولین المپیاد کشوری اتاق عمل" در دانشگاه علوم پزشکی ایلام

با حمایت های بی دریغ و صمیمانه معاونت های آموزشی و دانشجویی – فرهنگی دانشگاه، مرحله اول " اولین المپیاد کشوری اتاق عمل" همزمان با سایر دانشگاه های علوم پزشکی کشور در روز چهارشنبه مورخ 15/12/97 در مرکز مهارت های بالینی دانشگاه علوم پزشکی ایلام برگزار گردید. پاسخنامه شرکت کنندگان این آزمون به انجمن کشوری اتاق عمل ارسال گردید.

نتایج مرحله اول " اولین المپیاد کشوری اتاق عمل" در دانشگاه علوم پزشکی ایلام

در بین دانشجویان کارشناسی اتاق عمل شرکت کننده در اولین المپیاد کشوری اتاق عمل؛ به ترتیب خانم فاطمه کاوه، خانم سارا بانویی زاده و آقای عقیل رستمی رتبه های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند. خانم فاطمه کاوه به عنوان نماینده دانشگاه علوم پزشکی ایلام به مرحله بعدی المپیاد اعزام می گردند.