X
 اخبار دانشکده
روز یک شنبه مورخ 12/8/1398 از اتاق عمل بیمارستان طالقانی  ( ره) توسط مسئولین دانشکده بازدید به عمل آمد. در طی این بازدید دانشجویان  عرصه از وضعیت آموزشی بالینی  رضایت کامل داشتند و عقد تفاهم نامه همکاری بین دانشکده و بیمارستان شهدای زاگرس را به عنوان نکته بسیار مثبت در راستای ارتقا آم...
یکشنبه، 12 آبان 1398 - 11:07
برگزاری کنفرانس های داخل بخشی گروه علوم آزمایشگاهی
کنفرانس های داخل بخشی گروه علوم آزمایشگاهی مطابق با برنامه تدوین شده روز چهارشنبه 8/8/1398 در آزمایشگاه مرکزی برگزار گردید.
شنبه، 11 آبان 1398 - 08:29
جلسه بررسی وضعیت افت تحصیلی دانشجویان دانشکده پیراپزشکی با هدف ریشه یابی و ارزیابی علل و عوامل افت تحصیلی مورخه 1398/07/30 در محل اتاق ریاست دانشکده با حضور ریاست و معاونت محترم آموزشی، مدیران گروه های آموزشی و اعضای هیات علمی و دانشجویان برگزار گردید.
چهارشنبه، 01 آبان 1398 - 08:43
روز سه شنبه 30/7/1398 از کاراموزی دانشجویان در بخش های اتاق عمل و آزمایشگاه توسط مسئولین دانشکده بازدید به عمل آمد.
ﺳﻪشنبه، 30 مهر 1398 - 15:11
روز یک شنبه 28/7/1398 جلسه ای با حضور مسئولین دانشکده، مدیران گروهها، اعضا هیات علمی، کارشناسان آموزش  با نمایندگان  دانشجویان در دفتر ریاست دانشکده برگزار گردید.
یکشنبه، 28 مهر 1398 - 15:07
روز سه شنبه 23/7/1398 جلسه کارگروه" نظام ارزیابی و ارتقا آزمون ها" در دفتر ریاست دانشکده پیراپزشکی برگزار گردید و مقرر گردید در جلسه آتی میزان تطابق سالن آزمون الکترونیک دانشگاه با چک لیست استاندارد سازی سالن های آزمون الکترونیک وزارت، بررسی شود.
چهارشنبه، 24 مهر 1398 - 14:52
صفحه 8 از 92ابتدا   قبلی   3  4  5  6  7  [8]  9  10  11  12  بعدی   انتها