X
 اخبار دانشکده
به منظور آشنایی بهتر دانشجویان علوم آزمایشگاهی در تاریخ 98/9/19 کارگاه مدیریت نمونه گیری در آزمایشگاه قارچ شناسی توسط واحد EDO دانشکده در دانشکده پیراپزشکی برگزار گردید
چهارشنبه، 20 آذر 1398 - 11:44
به منظور آشنایی دانشجویان پیراپزشکی در تاریخ 98/9/17 (کارگاه گزارش نویسی) توسط واحد EDO دانشکده در دانشکده پیراپزشکی برگزار گردید.
دوشنبه، 18 آذر 1398 - 12:42
به منظور آشنایی دانشجویان رشته های اتاق عمل و هوشبری در تاریخ 98/9/16 (کارگاه آشنایی با سنجه های اعتبار بخشی اتاق عمل) توسط واحد EDO دانشکده در دانشکده پیراپزشکی برگزار گردید.
دوشنبه، 18 آذر 1398 - 12:41
به منظور آشنایی دانشجویان هوشبری و اتاق عمل در تاریخ 98/9/16 کارگاه داروهای ترالی اورژانس توسط واحد EDO دانشکده در بیمارستان طالقانی برگزارگردید.
یکشنبه، 17 آذر 1398 - 13:28
در تاریخ 11/9/98 آقای نورمحمدی مدیر گروه اتاق عمل از کاراموزی دانشجویان در اتاق عمل بیمارستان امام خمینی(ره) بازدید نمودند. مربیان و دانشجویان حضور داشتند. کنفرانس درون بخشی در اتاق عمل برگزار شد.
یکشنبه، 17 آذر 1398 - 13:22
به منظور آشنایی دانشجویان هوشبری در تاریخ 98/9/6 کارگاه کلیات اخلاق حرفه ای توسط واحد EDO دانشکده در دانشکده پیراپزشکی برگزار گردید .
یکشنبه، 17 آذر 1398 - 13:18
صفحه 5 از 92ابتدا   قبلی   1  2  3  4  [5]  6  7  8  9  10  بعدی   انتها