X
 اخبار دانشکده
روز شنبه مورخه 98/3/11 کارگاه روشهای عصاره گیری از گیاهان برای دانشجویان کارشناسی ارشد انگل شناسی توسط دکتر صیدخانی در دانشکده پیراپزشکی برگزار گردید.
یکشنبه، 12 خرداد 1398 - 08:35
برگزاری  مستمرکنفرانس های داخل بخشی دانشجویان علوم آزمایشگاهی
کنفرانس های داخل بخشی دانشجویان کارآموزی در عرصه رشته علوم آزمایشگاهی مطابق با برنامه تدوین شده در مرکز اموزشی-درمانی امام خمینی (ره)   برگزار گردید. 
شنبه، 11 خرداد 1398 - 10:53
روز چهارشنبه 98.3.8جلسه ای با حضور معاون آموزشی دانشکده، مسئول آزمایشگاه مرکزی، رابط آموزشی و مربیان آزمایشگاه مرکزی در دفتر مسئول آزمایشگاه برگزار گردید. محور  اصلی این جلسه، بهبود کیفی لاگ بوک  الکترونیک بود.
چهارشنبه، 08 خرداد 1398 - 22:47
بازدید هفتگی کاراموزی در عرصه  گروه علوم آزمایشگاهی در تاریخ چهارشنبه 98.3.8 توسط مدیر گروه انجام گردید.
چهارشنبه، 08 خرداد 1398 - 22:45
روز چهارشنبه مورخه 98/3/8 کارگاه آشنایی با پایگاههای اطلاعاتی ارائه کننده توالی های ژنی و طراحی پرایمر توسط دکتر نوری زاده برای دانشجویان کارشناسی ارشد انگل شناسی در دانشکده پیراپزشکی برگزار گردید.
چهارشنبه، 08 خرداد 1398 - 13:02
روز یک شنبه 98.3.5 کارگاه کنترل کیفی میکروب شناسی در دانشکده پیراپزشکی در راستای ارتقا سطح دانش دانشجویان عرصه  برگزار گردید و تمام دانشجویان حضور و مشارکت فعالی در کارگاه داشتند.
یکشنبه، 05 خرداد 1398 - 19:29
صفحه 10 از 84ابتدا   قبلی   5  6  7  8  9  [10]  11  12  13  14  بعدی   انتها