X
 اخبار دانشکده
روز شنبه 15/6/1399 از کاراموزی دانشجویان علوم آزمایشگاهی، اتاق عمل و هوشبری توسط معاون آموزشی دانشکده بازدید به عمل آمد. در طی این بازدید، دانشجویان کاراموزی دانشکده مطابق برنامه تعیین شده توسط مدیران گروهها در مراکز آموزشی-درمانی دوره ی کارآموزی را شروع کردند. در این بازدید مشکلات کاراموزی دانشجویا...
چهارشنبه، 26 شهریور 1399 - 08:31
جلسه ماهیانه گروه آموزشی اتاق عمل و هوشبری با حضور اساتید گروه اتاق عمل و هوشبری در تاریخ 27/3/99 در دانشکده پیراپزشکی برگزار گردید. در این جلسه اساتید گروه و مدیران نقطه نظرات خود را مطرح نمودند و به تبادل نظر پرداختند.
دوشنبه، 06 مرداد 1399 - 09:01
در تاریخ 26/3/99 مدیر گروه اتاق عمل آقای نورمحمدی از کاراموزی دانشجویان در بیمارستان های امام خمینی(ره) و شهدای زاگرس بازدید نمودند. در این بیمارستان ها دانشجویان و مربیان پیشنهادات و انتقادات خود را مطرح نمودند.
دوشنبه، 26 خرداد 1399 - 13:45
روز یک شنبه 21/2/99 شورای آموزشی دانشکده با حضور مدیر محترم آموزش، ریاست و معاونت دانشکده و همکاران برگزار گردید.
دوشنبه، 22 اردیبهشت 1399 - 11:03
از فیلد بالینی آموزش دانشجویان رشته های هوشبری، اتاق عمل و علوم آزمایشگاهی روز دوشنبه 28/11/98 توسط معاون آموزشی و مدیر گروه اتاق بازدید بعمل آمد.
چهارشنبه، 30 بهمن 1398 - 12:43
صفحه 1 از 92ابتدا   قبلی   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  بعدی   انتها