X
 اخبار دانشکده
تاریخ انتشار: چهارشنبه 19 خرداد 1400
برگزاري آزمون آسكی (osce ) پايان دوه دانشجويان ترم 8 رشته هوشبری دانشكده پيراپزشكی

  برگزاري آزمون آسكی (osce ) پايان دوه دانشجويان ترم 8 رشته هوشبری دانشكده پيراپزشكی

امتیاز: Article Rating

در رمز چهارشنبه مورخ 19 / 3 / 1400 راس ساعت 30 : 8 صبح آزمون آسكي (osce) پايان دوه دانشجويان ترم 8 هوشبري در مركز مهارت هاي باليني دانشگاه با رعايت پرتوكل بهداشتي با حضور مسئولين دانشگده و مربيان گروه هوشبري توسط دفتر توسعه دانشكده (EDC) برگزارگرديد.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • برگزاري آزمون آسكی (osce ) پايان دوه دانشجويان ترم 8 رشته هوشبری دانشكده پيراپزشكی
  • برگزاري آزمون آسكی (osce ) پايان دوه دانشجويان ترم 8 رشته هوشبری دانشكده پيراپزشكی
  • برگزاري آزمون آسكی (osce ) پايان دوه دانشجويان ترم 8 رشته هوشبری دانشكده پيراپزشكی
  • برگزاري آزمون آسكی (osce ) پايان دوه دانشجويان ترم 8 رشته هوشبری دانشكده پيراپزشكی
ثبت امتیاز