X
 اخبار دانشکده
تاریخ انتشار: چهارشنبه 17 دی 1399
برگزاری ارزیابی 360 درجه

  برگزاری ارزیابی 360 درجه

امتیاز: Article Rating

آزمون نهایی کارآموزی برای رشته تکنولوژی اتاق عمل ترم 8 در قالب روش ارزیابی 360  درجه روز شنبه مورخ 13 / 10 / 99 در محل آموزش بیمارستان امام خمینی (ره) و بخش اتاق عمل این بیمارستان بصورت آزمایشی از طریق ارزیابی همتا (دانشجو از دانشجو)، ارزیابی مربی از دانشجو و در نهایت مسئول اتاق عمل از دانشجویان برگزار گردید.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • برگزاری ارزیابی 360 درجه
ثبت امتیاز