X
 اخبار دانشکده
تاریخ انتشار: چهارشنبه 26 شهریور 1399

  بازدید معاونت آموزشی دانشکده از فیلد آموزش بالینی

امتیاز: Article Rating

روز شنبه 15/6/1399 از کاراموزی دانشجویان علوم آزمایشگاهی، اتاق عمل و هوشبری توسط معاون آموزشی دانشکده بازدید به عمل آمد. در طی این بازدید، دانشجویان کاراموزی دانشکده مطابق برنامه تعیین شده توسط مدیران گروهها در مراکز آموزشی-درمانی دوره ی کارآموزی را شروع کردند. در این بازدید مشکلات کاراموزی دانشجویان بررسی گردید. تجهیزات حفاظتی و اتیکت ها در اختیار دانشجویان قرار گرفت.
 

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز