X
 اخبار دانشکده
تاریخ انتشار: چهارشنبه 30 بهمن 1398

  بازدید از کارآموزی دانشجویان

امتیاز: Article Rating

از فیلد بالینی آموزش دانشجویان رشته های هوشبری، اتاق عمل و علوم آزمایشگاهی روز دوشنبه 28/11/98  توسط معاون آموزشی و مدیر گروه اتاق بازدید بعمل آمد.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز