X
 اخبار دانشکده
تاریخ انتشار: دوشنبه 28 بهمن 1398

  بازدید معاون آموزشی و مدیر گروه اتاق عمل از کاراموزی دانشجویان دربیمارستان طالقانی

امتیاز: Article Rating

روز دوشنبه 28/11/98 از فیلد آموزش بالینی بیمارستان طالقانی توسط معاون آموزشی و مدیر گروه اتاق عمل  بازدید بعمل آمد.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز