X
 اخبار دانشکده
تاریخ انتشار: دوشنبه 28 بهمن 1398

  بازدید مدیر گروه اتاق عمل از بیمارستان امام

امتیاز: Article Rating

در تاریخ 20/11/98 مدیر گروه اتاق عمل آقای نورمحمدی از کاراموزی دانشجویان در اتاق عمل بیمارستان امام خمینی(ره)  بازدید نمودند. مشکل اینترنت اتاق آموزش اتاق عمل به اطلاع مسئولین مربوطه رسانده شد و پیگیری لازم انجام گردید.  دانشجویان و مربیان حضور فعال داشتند.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز