X
 اخبار دانشکده
تاریخ انتشار: یکشنبه 01 دی 1398

  بازدید معاونت آموزشی دانشکده از فیلد آموزش بالینی

امتیاز: Article Rating

روز یک شنبه 1/10/1398 از  کارآموزی دانشجویان علوم آزمایشگاهی توسط معاون آموزشی دانشکده  در بیمارستان  شهید مصطفی خمینی بازدید به عمل آمد.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز