X
 اخبار دانشکده
تاریخ انتشار: یکشنبه 24 آذر 1398

  برگزاری جلسه شورای نقل و انتقالات

امتیاز: Article Rating

روز یک شنبه 24/9/1398 شورای نقل وانتقالات جهت بررسی موارد درخواست های مهمانی و انتقالی دانشجویان در دفتر ریاست دانشکده برگزار گردید.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز