X
 اخبار دانشکده
تاریخ انتشار: یکشنبه 24 آذر 1398

  برگزاری کارگاه (مراقبت پس از تولدنوزاد) ویژه دانشجویان پیراپزشکی

امتیاز: Article Rating
به منظور آشنایی دانشجویان هوشبری و اتاق عمل در تاریخ 98/9/23 کارگاه  (مراقبت پس از تولد نوزاد) توسط واحد EDO  دانشکده در بیمارستان طالقانی برگزارگردید. 
اشتراک گذاری
ثبت امتیاز