X
 اخبار دانشکده
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 آذر 1398

  برگزاری کارگاه آشنایی با سنجه های اعتبار بخشی اتاق عمل

امتیاز: Article Rating
به منظور آشنایی دانشجویان رشته های اتاق عمل و هوشبری  در تاریخ 98/9/16  (کارگاه آشنایی با سنجه های اعتبار بخشی اتاق عمل) توسط واحد EDO دانشکده در دانشکده پیراپزشکی برگزار گردید. 
 
اشتراک گذاری
ثبت امتیاز