X
 اخبار دانشکده
تاریخ انتشار: یکشنبه 10 آذر 1398

  بازدید ریاست و معاون آموزشی دانشکده از آزمایشگاه مرکزی

امتیاز: Article Rating

در طی این بازدید که در روز چهارشنبه 6/9/1398 به عمل آمد مسئولین دانشکده در کارگاه آموزشی الایزا ارائه شده توسط مربیان علوم آزمایشگاهی، در آزمایشگاه مرکزی به همراه مربیان و دانشجویان علوم آزمایشگاهی شرکت کردند.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز