X
 اخبار دانشکده
تاریخ انتشار: دوشنبه 13 آبان 1398

  برگزاری کارگاه اصول گزارش نویسی در بیمارستان طالقانی

امتیاز: Article Rating

به منظور آشنایی دانشجویان  رشته های هوشبری و اتاق عمل  کارگاه اصول گزارش نویسی در روز شنبه مورخ 98/8/11 توسط واحد EDO  دانشکده در بیمارستان طالقانی برگزار گردید.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز