X
 اخبار دانشکده
تاریخ انتشار: دوشنبه 13 آبان 1398

  بازدید ریاست و معاونت آموزشی دانشکده از آزمایشگاه مرکزی

امتیاز: Article Rating

روز یک شنبه مورخ 12/8/1398 از کارآموزی دانشجویان علوم آزمایشگاهی توسط مسئولین دانشکده بازدید به عمل آمد.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز