X
 اخبار دانشکده
تاریخ انتشار: یکشنبه 12 آبان 1398

  بازدید ریاست و معاونت آموزشی دانشکده از فیلد آموزش بالینی

امتیاز: Article Rating

روز یک شنبه مورخ 12/8/1398 از اتاق عمل بیمارستان طالقانی  ( ره) توسط مسئولین دانشکده بازدید به عمل آمد. در طی این بازدید دانشجویان  عرصه از وضعیت آموزشی بالینی  رضایت کامل داشتند و عقد تفاهم نامه همکاری بین دانشکده و بیمارستان شهدای زاگرس را به عنوان نکته بسیار مثبت در راستای ارتقا آموزش بالینی ذکر کردند.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز