X
 اخبار دانشکده
تاریخ انتشار: شنبه 11 آبان 1398
برگزاری کنفرانس های داخل بخشی گروه علوم آزمایشگاهی

  برگزاری کنفرانس های داخل بخشی گروه علوم آزمایشگاهی

امتیاز: Article Rating

کنفرانس های داخل بخشی گروه علوم آزمایشگاهی مطابق با برنامه تدوین شده روز چهارشنبه 8/8/1398 در آزمایشگاه مرکزی برگزار گردید.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • برگزاری کنفرانس های داخل بخشی گروه علوم آزمایشگاهی
فایل های پیوستی
ثبت امتیاز