X
 اخبار دانشکده
تاریخ انتشار: چهارشنبه 27 شهریور 1398

  نشست بررسی و بازبینی برنامه های ناظرین کارآموزی و کارورزی در مراکز آموزشی- درمانی

امتیاز: Article Rating

روز چهارشنبه 27/6/1398 جلسه ای در دفتر ریاست دانشکده با حضور مسئولین دانشکده، مدیر گروه اتاق عمل و هوشبری و اعضا هیات علمی گروه هوشبری و اتاق عمل برگزار گردید تا برنامه های ناظرین کارآموزی مقیم در بیمارستان ها به گونه ای تنظیم گردد که در تمام ایام هفته نظارت کامل بر بخش های مختلف کارآموزی و کاروزی دانشجویان اتاق عمل و هوشبری وجود داشته باشد.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز