X
 اخبار دانشکده
تاریخ انتشار: دوشنبه 25 شهریور 1398

  برگزاری جلسه بررسی و بازبینی برنامه های کارآموزی و کارورزی نیمسال اول 99-98

امتیاز: Article Rating

روز دوشنبه مورخ 25/6/1398 جلسه ای در دفتر ریاست دانشکده پیراپزشکی با حضور ریاست محترم دانشکده، مدیران گروهها و اعضا هیات علمی برگزار گردید. در این جلسه برنامه کارآموزی و کارورزی کلیه ی گروهها در نیمسال اول99-98 مورد بررسی قرار گرفت.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز