X
 اخبار دانشکده
تاریخ انتشار: یکشنبه 24 شهریور 1398
جلسه ریاست  محترم دانشکده و مدیر گروه اتاق عمل و هوشبری با مسئولین بیمارستان شهدای زاگرس

  جلسه ریاست محترم دانشکده و مدیر گروه اتاق عمل و هوشبری با مسئولین بیمارستان شهدای زاگرس

امتیاز: Article Rating

در تاریخ 24/6/1398 جلسه ای با حضور ریاست و مدیر گروه اتاق عمل و هوشبری و مسئولین بیمارستان شهدای زاگرس در بیمارستان شهدای زاگرس برگزار گردید. تا ضمن انعقاد تفاهم نامه امکان همکاری  در زمینه کارآموزی دانشجویان اتاق عمل و هوشبری در بستر این بیمارستان فراهم گردد.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • جلسه ریاست  محترم دانشکده و مدیر گروه اتاق عمل و هوشبری با مسئولین بیمارستان شهدای زاگرس
ثبت امتیاز