X
 اخبار دانشکده
تاریخ انتشار: دوشنبه 24 تیر 1398

  برگزاری جلسه پایش و ارزیابی نهایی عملکرد اساتید مشاور

امتیاز: Article Rating

جلسه پایش و ارزیابی نهایی عملکرد اساتید مشاور دانشکده پیراپزشکی مورخه 23 / 4 / 98 در محل اتاق ریاست دانشکده و با حضور ریاست و معاونت آموزشی، اعضاء هیات علمی و اساتید مشاور و با هدف ارزیابی کمی و کیفی عملکردهای مشاوره برگزار گردید. 

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز