X
 اخبار دانشکده
تاریخ انتشار: یکشنبه 02 تیر 1398

  نشست شورای ادرای دانشکده

امتیاز: Article Rating

روز یک شنبه مورخ 1398/4/2 شورای اداری دانشکده با حضور مسئولین دانشکده، اعضا هیات علمی و کلیه ی کارکنان دانشکده برگزار گردید.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز