شماره: 38776
1401/03/31
برگزاری کارگاه توجیهی آزمون آسکی جهت دانشجویان عرصه تکنولوژی اتاق عمل
برگزاری کارگاه توجیهی آزمون آسکی جهت دانشجویان عرصه تکنولوژی اتاق عمل

درظهر روز دو شنبه مورخ  1401/3/30  کارگاه توجیهی آزمون آسکی نوسط اعضا هیات علمی گروه جهت دانشجویان عرصه تکنولوژی اتاق عمل برگزار گردید.

حق انتشار محفوظ است ©