شماره: 35438
1400/06/21
برگزاري آزمون آسكي (osce ) پيش از دوره دانشجويان ترم 7 اتاق عمل دانشكده پيراپزشكي
برگزاري آزمون آسكي (osce ) پيش از دوره  دانشجويان ترم 7 اتاق عمل دانشكده پيراپزشكي

در  روز  شنبه مورخ 20 / 6 / 1400 راس ساعت 30 :9 صبح آزمون آسكي ( osce ) پيش از دوره  دانشجويان ترم 7 اتاق عمل در مركز مهارت هاي  باليني  دانشگاه با رعايت پروتكل هاي بهداشتي  با حضور مسئولين دانشكده و مربيان گروه اتاق عمل ،توسط  دفتر توسعه  پزشكي دانشكده ( EDO ) برگزار گرديد .

 

حق انتشار محفوظ است ©