شماره: 33969
1400/02/29
بازدید مدیر گروه اتاق عمل از کارآموزی دانشجویان در فیلد بالینی بیمارستان امام خمینی(ره)

روزهای سه‌شنبه 1400/2/128 و چهارشنبه 1400/2/29 از کارآموزی دانشجویان اتاق عمل و هوشبری توسط مدیر گروه اتاق عمل بازدید به عمل آمد. در طی بازدید دانشجویان و مربیان مطابق برنامه کارآموزی و با رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی مربوط به بیماری کرونا حضور داشتند.در این بازدید مشکلات مربوط به کارآموزی دانشجویان بررسی گردید.

حق انتشار محفوظ است ©