شماره: 25512
1398/08/17
برگزاری جلسه گروه علوم آزمایشگاهی

جلسه گروه علوم آزمایشگاهی با حضور اعضا هیات علمی و مربیان گروه روز سه شنبه 14/8/1398 در دفتر ریاست دانشکده برگزار گردید. محور این جلسه، بررسی مشکلات  و بهبود برنامه کاراموزی دانشجویان علوم آزمایشگاهی بود.

حق انتشار محفوظ است ©