شماره: 24317
1398/06/05
دیدار ریاست و معاونت محترم دانشکده با همکاران به مناسبت روز کارمند

به مناسبت بزرگداشت روز کارمند، ریاست و معاونت محترم دانشکده از واحدهای مختلف دانشکده  روز دوشنبه مورخ 4/5/1398بازدید و روز کارمند را  به کلیه همکاران ارجمند دانشکده تبریک گفتند.

حق انتشار محفوظ است ©