شماره: 22300
1397/12/22
گزارش بازدید کارآموزی مدیر گروه اتاق عمل

در تاریخ19/12/97 و21/12/97 و22/12/97  آقای نورمحمدی مدیر گروه اتاق عمل از اتاق عمل بیمارستان امام خمینی(ره) بازدید نمودند. به  دانشجویان و مربیان یاداوری گردید نکاتی از قبیل استفاده از لاگ بوک، همراه نداشتن زیورآلات و تلفن همراه رعایت گردد. آقای مامنه ناظر کاراموزی بیمارستان نیز حضور داشتند که نکاتی را به دانشجویان یادآوری نمودند. 

حق انتشار محفوظ است ©