برنامه  ژورنال کلاب دانشجویان ورودی سال 94گروه انگل شناسی 


 نام روانشناس
 ساعت حضور
 تاریخ حضور
 خانم زهره داودیان
 10-13  شنبه
 آقای میثم محبی
 10-13  سه شنبه

   برنامه توانمندسازی عمومی دانشجویان در سال تحصیلی  96- 1395

 

    

جستجو
تماس با ما حداقل

08432227122

08432227114

دات نت نیوک فارسی