مسئول مشاور حداقل

نام ونام خانوادگی: الهام داودیان

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد 

رشته تحصیلی: میکروبیولوژی

رتبه دانشگاهی: کارشناس ارشد

شماره تماس: 2227114

پست الکترونیک:elhamdavodian@yahoo.com

رزومه...

شرح وظایف:

ساعات هفته ملاقات با دانشجویان: هرروز13-14

ساعات هفته ملاقات با اساتید: هرروز12-13

برنامه استراتژیک پنج ساله (89-93)

 


 
جستجو