X

 

رديف نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی رشته تحصیلی مرتبه علمی مشخصات فردی و پژوهشی En Cv
ث علي صيدخاني نهال  دکتری تخصصی بیوشیمی بالینی استادیار  کلیک کنید En Cv
3 سید سلمان ذکریایی دکتری تخصصی فیزیک پزشکی استادیار کلیک کنید En Cv
4 مصطفی شنبه زاده  دکتری تخصصی  مدیریت اطلاعات سلامت  استادیار  کلیک کنید En Cv
5 امین اله وثیق دکتری تخصصی بیهوشی استادیار  کلیک کنید En Cv
 8 عذرا کنارکوهی دکتری تخصصی ویروس شناسی استادیار کلیک کنید En Cv
 9  علی نوری زاده  دکتری تخصصی  بیوشیمی بالینی  استادیار  کلیک کنید En Cv
10 فاطمه قیاسی کارشناس ارشد پرستاری ویژه مربی کلیک کنید En Cv
 11  مهدی مامنه  کارشناسی ارشد  پرستاری  مربی  کلیک کنید En Cv
 12  ابراهیم خلیقی  دکترای تخصصی  بیهوشی  استادیار  کلیک کنید En Cv
13  لیدا نوری  دکترای تخصصی  بیهوشی  استادیار  کلیک کنید En Cv
14  اسدمیرزایی  دکترای تخصصی   انگل شناسی پزشکی  دانشیار  کلیک کنید En Cv
15  جهانگیرعبدی  دکترای تخصصی   انگل شناسی پزشکی  دانشیار کلیک کنید En Cv
 16  راضی ناصری فر  دکترای تخصصی   انگل شناسی پزشکی  استادیار  کلیک کنید En Cv
17 سارا محمدی کارشناسی ارشد تکنولوژی اتاق عمل مربی کلیک کنید En Cv
18 آقای یوسف جمشیدبیگی کارشناسی ارشد پرستاری مربی کلیک کنید En Cv
19 آقای عبداله نورمحمدی کارشناسی ارشد پرستاری مربی کلیک کنید En Cv