X
 اخبار دانشکده
روز یک شنبه مورخ 7/7/1398 معاون آموزشی دانشکده و مدیر گروه اتاق عمل و هوشبری از بیمارستان مصطفی بازدید کردند و درجهت ساماندهی پاویون دانشجویان پیراپزشکی هماهنگی های لازم با آموزش بیمارستان به عمل آمد.
یکشنبه، 07 مهر 1398 - 15:50
پیرو مکاتبات انجام شده بمنظور انعقاد تفاهم نامه همکاری و بکارگیری بستر این بیمارستان جهت آموزش دانشجویان عرصه، روز سه شنبه 2/7/ 1398از اتاق عمل بیمارستان شهدای زاگرس توسط معاون آموزشی دانشکده و مدیر گروه اتاق عمل و هوشبری بازدید به عمل آمد.
چهارشنبه، 03 مهر 1398 - 10:09
معاون آموزشی دانشکده و مدیر گروه اتاق عمل و هوشبری روز سه شنبه 2/7/1398 از اتاق عمل بیمارستان آیت اله طالقانی بازدید کردند. در طی این بازدید، برنامه های آموزشی مورد انتظار دانشکده با ناظرکارآموزی و مربیان حاضر مطرح گردید.
ﺳﻪشنبه، 02 مهر 1398 - 14:31
معاون آموزشی دانشکده و مدیر گروه اتاق عمل و هوشبری روز سه شنبه 2/7/1398 از آزمایشگاه مرکزی بازدید کردند. در طی این بازدید، برنامه های آموزشی مورد انتظار دانشکده با مسئول آزمایشگاه و رابط آموزشی آزمایشگاه مطرح گردید.
ﺳﻪشنبه، 02 مهر 1398 - 14:27
روز سه شنبه 2/7/1398 معاون آموزشی دانشکده و مدیر گروه اتاق عمل و هوشبری از بخش های اتاق عمل ، آزمایشگاه و پاویون های دانشجویان بازدید کردند.
ﺳﻪشنبه، 02 مهر 1398 - 14:22
برگزاری آزمون آسکی رشته هوشبری
آزمون آسکی پیش دوره عرصه دانشجویان ترم 7 هوشبری در تاریخ 1/7/98 در مرکز آزمون مهارت های بالینی با حضور اعضای هیئت علمی و مربیان گروه هوشبری برگزار گردید.
ﺳﻪشنبه، 02 مهر 1398 - 12:25
صفحه 12 از 92ابتدا   قبلی   7  8  9  10  11  [12]  13  14  15  16  بعدی   انتها