X
 اخبار دانشکده
تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 23 شهریور 1400
برگزاري آزمون آسكي (osce) پيش از دوره دانشجويان ترم 7 رشته هوشبري دانشكده پيراپزشكي

  برگزاري آزمون آسكي (osce) پيش از دوره دانشجويان ترم 7 رشته هوشبري دانشكده پيراپزشكي

امتیاز: Article Rating

در روز دوشنبه مورخ 22 / 6 / 1400 را ساعت 9 صبح آزمون آسكي ( osce)  پيش از دوره دانشجويان ترم 7  رشته هوشبري  در مركز مهارت هاي باليني دانشگاه با رعايت پرو تكل هاي بهداشتي

با حضور مسئولين و مربيان گروه هوشبري  توسط دفتر توسعه  پزشكي دانشكده ( EDO  ) برگزار گرديد .

اشتراک گذاری
تصاویر
 • برگزاري آزمون آسكي (osce) پيش از دوره دانشجويان ترم 7 رشته هوشبري دانشكده پيراپزشكي
 • برگزاري آزمون آسكي (osce) پيش از دوره دانشجويان ترم 7 رشته هوشبري دانشكده پيراپزشكي
 • برگزاري آزمون آسكي (osce) پيش از دوره دانشجويان ترم 7 رشته هوشبري دانشكده پيراپزشكي
ثبت امتیاز