X
 اخبار دانشکده
تاریخ انتشار: چهارشنبه 17 دی 1399
برگزاری آزمون آسکی (osce ) پایان دوره دانشجویان اتاق عمل دانشکده پیراپزشکی

  برگزاری آزمون آسکی (osce ) پایان دوره دانشجویان اتاق عمل دانشکده پیراپزشکی

امتیاز: Article Rating

در روز سه شنبه مورخ 99/10/16  راس ساعت 10 صبح آزمون آسکی (osce )  پایان دوه  دانشجویان ترم 8 با  رعایت پروتکل های بهداشتی  با حضور مسئولین دانشکده و مربیان گروه اتاق عمل توسط واحد دفتر توسعه دانشکده پیراپزشکی (EDO )  برگزار گردید .

اشتراک گذاری
تصاویر
 • برگزاری آزمون آسکی (osce ) پایان دوره دانشجویان اتاق عمل دانشکده پیراپزشکی
 • برگزاری آزمون آسکی (osce ) پایان دوره دانشجویان اتاق عمل دانشکده پیراپزشکی
 • برگزاری آزمون آسکی (osce ) پایان دوره دانشجویان اتاق عمل دانشکده پیراپزشکی
 • برگزاری آزمون آسکی (osce ) پایان دوره دانشجویان اتاق عمل دانشکده پیراپزشکی
 • برگزاری آزمون آسکی (osce ) پایان دوره دانشجویان اتاق عمل دانشکده پیراپزشکی
 • برگزاری آزمون آسکی (osce ) پایان دوره دانشجویان اتاق عمل دانشکده پیراپزشکی
ثبت امتیاز