X
 اخبار دانشکده
تاریخ انتشار: دوشنبه 26 خرداد 1399

  بازدید مدیر گروه اتاق عمل از کاراموزی زاگرس و امام

امتیاز: Article Rating

در تاریخ 26/3/99 مدیر گروه اتاق عمل آقای نورمحمدی از کاراموزی دانشجویان در بیمارستان های امام خمینی(ره) و شهدای زاگرس  بازدید نمودند. در این بیمارستان ها دانشجویان و مربیان پیشنهادات و انتقادات خود را مطرح نمودند. 

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز