X
 اخبار دانشکده
تاریخ انتشار: دوشنبه 09 دی 1398

  بازدید معاون آموزشی دانشکده از فیلد آموزش بالینی

امتیاز: Article Rating

روز یک شنبه مورخ 8/10/1398 از کارآموزی دانشجویان در شیفت عصر بیمارستان امام خمینی (ره) توسط معاون آموزشی دانشکده بازدید به عمل آمد.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز