X
 اخبار دانشکده
تاریخ انتشار: دوشنبه 09 دی 1398

  بازدید مدیر گروه اتاق عمل آقای نورمحمدی از کاراموزی دانشجویان در اتاق عمل بیمارستان امام خمینی

امتیاز: Article Rating

در تاریخ 8/10/98 مدیر گروه اتاق عمل آقای نورمحمدی از کاراموزی دانشجویان در اتاق عمل بیمارستان امام خمینی(ره)  بازدید نمودند. مشکلات مربوط به اتاق آموزش در بخش اتاق عمل مطرح شد که اقدامات لازم انجام گردید. دانشجویان و مربیان حضور فعال داشتند.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز