X
 اخبار دانشکده
تاریخ انتشار: چهارشنبه 20 آذر 1398

  برگزاری کارگاه مدیریت نمونه گیری در آزمایشگاه قارچ شناسی ویژه دانشجویان علوم آزمایشگاهی

امتیاز: Article Rating

به منظور آشنایی بهتر دانشجویان علوم آزمایشگاهی در تاریخ 98/9/19  کارگاه  مدیریت نمونه گیری در آزمایشگاه قارچ شناسی توسط واحد EDO دانشکده در دانشکده پیراپزشکی برگزار گردید 

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز