X
 اخبار دانشکده
تاریخ انتشار: شنبه 25 آبان 1398

  بازدید آقای نورمحمدی مدیر گروه اتاق عمل از کاراموزی دانشجویان در اتاق عمل بیمارستان امام خمینی(ره)

امتیاز: Article Rating

در تاریخ 25/8/98 آقای نورمحمدی مدیر گروه اتاق عمل از کاراموزی دانشجویان در اتاق عمل بیمارستان امام خمینی(ره) بازدید نمودند. مربیان و دانشجویان حضور داشتند. جلسه ای با حضور ناظران کاراموزی برگزار شد و  نظرات و پیشنهادات مطرح گردید

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز